Perimont s.r.o.
 
 
 
+420 777 262 281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Půjčovna lešení – Praha východ, Mělník, Litoměřice

 
 
Půjčovna lešení Perimont lešení s.r.o. Vám již 13 let poskytuje veškerý servis v oblasti lešení a prací s fasádami. Nabízíme Vám pronájem, servis, montáž a demontáž pozinkovaného ocelového lešení. Montáže lešení provádíme v lokalitách Praha východ, ve Středočeském a Ústeckém kraji, po dohodě je možný pronájem lešení i po celé ČR.
Podívejte se na ukázky naší lešenářské práce.
 
 
Potřebujete-li postavit libovolné lešení, neváhejte a kontaktujte nás. Bezprostředně Vás navštívíme a vysvětlíme Vám problematiku dané stavby. Zdarma vypracujeme cenovou nabídku a stanovíme závazné termíny zahájení a dokončení lešení.
 
 
 
 
Lešení PERI UP se montuje v bezpečí předem namontovaného zábradlí. Bez jakýchkoliv přídavných dílů je možné namontovat zábradlí následujícího podlaží z bezpečného místa. Při vstupu do vyššího podlaží je toto již zajištěno zábradlím.
 
 
 
 
Ceny montáže, demontáže a pronájmu fasádního lešení se odvíjí dle konkrétnosti stavby, dostupnosti, její výšce, členitosti, složitosti stavby a na ročním období.
 
 
 
 
 
 

O firmě PERIMONT LEŠENÍ

 
Činnost lešenářské firmy byla zahájena v roce 2003 fyzickou osobou Monikou Pačesovou, která zajišťovala kompletní lešenářský servis. O několik let později se status firmy změnil na právnickou osobu firmy Perimont lešení s.r.o.

Pro kvalitní servis v lešenářském odvětví jsme museli nejdříve poptat několik vynikajících firem zabývajících se lešenářskou technikou v ČR. Po výběru několika konkurenceschopných firem jsme nakonec smlouvu uzavřeli s PERI spol. s.r.o., která sídlí v Praze v Jesenici. Smlouva nám zaručuje spolupráci a pronájem s lešením typu PERI UP T70 / T100, PERI UP Rosett, PERI UP Rosett Flex a schodišťové věže PERI UP.

Veškeré lešenářské práce provádíme dle platných norem a vyhlášek ČSN 73 81 01-20 Lešení vyhl. ČÚBP č. 324 (1990 Sb.). Leš. průkaz ČSN 738110. Plníme všechny povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, abychom chránili jak sebe, tak i jiné osoby, které můžeme svojí provozovanou činností ohrozit. Naším cílem je dodržovat zákon, předcházet pracovním rizikům, a tím ochránit naše zaměstnance a našeho klienta v oblasti BOZP a PO. Naše firma je pojištěna na odpovědnost za škodu do výše až 4 mil. Kč.
 
 

Dodavatel lešenářského systému

 
Společnost PERI byla založena v roce 1969 v německém WeiSenhornu v Bavorsku. Zabývá se vývojem a výrobou bednění a lešení. Od doby svého založení stála u zrodu mnoha vynálezů a inovací, které zjednodušily a zrychlili práci a zvýšily bezpečnost práce s bedněním a lešením. S obratem 1220 mil Eur – 2008, 5500 zaměstnanci a se širokou nabídkou služeb patří k jednomu z největších výrobců, nájemců a prodejců systému bednění a lešení na světě. Průkopníkem v oboru bednicí techniky je firma PERI více než 40 let let a od roku 1998 platí totéž i v oboru lešení.

Dceřiná společnost PERI v České Republice byla založena v roce 1993. V oboru bednění zaujímá na trhu vedoucí pozici, v oboru lešení se její podíl na trhu neustále zvyšuje a společnost PERI se tak stává uznávaným subjektem v oboru lešenářské techniky v ČR.

PERI je řecká předpona s významem „kolem, okolo“. V našem případě to znamená, že systémy „obklopují“ Vaše stavební díly – konstrukce.