Půjčovna lešení

Kompletní servis lešení a lešenářské práce.
Pronájem, montáž lešení a demontáž pozinkovaného trubkového lešení Peri a Leko.
Montáže provádíme v lokalitách Mělník, Roudnice, Litoměřice a Praha.

PERI UP
rámové lešení

Dílcové lešení se instaluje v bezpečí předem namontovaného zábradlí, které je možno sestavit bez přídavných dílů. Lešení splňuje požadavky evropských předpisů bezpečnosti práce.

Více informací

PERI UP Rosett
modulové lešení

Tato varianta lešení nahrazuje trubky se spojkami. Styčníky jsou po 50 cm a umožňují spoj ve všech směrech. Lešení  je určeno na prostorové, závěsné, podpěrné, opěrné a pojízdné lešení.

Více informací

PERI UP Rosett Flex
modulové lešení

Systém lešení, který je vhodné použít v průmyslových provozech díky jeho vysoké přizpůsobivosti. Vytvořené pracovní plošiny splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost práce.

Více informací

LEKO
trubkové lešení

Lešení je tvořeno ocelovými trubkami o průměru 48,3 mm a délkách 2 m, 4 m, nebo 6 m. Součástí kontrukce tohoto lešení jsou hákové upínací spojky, nastavovací spojky a nánožky.

Více informací

Potřebujete půjčit lešení?

Potřebujete-li postavit libovolné lešení, neváhejte a kontaktujte nás. Bezprostředně Vás navštívíme a vysvětlíme Vám problematiku dané stavby. Zdarma vypracujeme cenovou nabídku a stanovíme závazné termíny zahájení a dokončení montáže lešení.

Kontaktujte nás

Kolik půjčení lešení bude stát?

Ceny montáže, demontáže a pronájmu fasádního lešení se odvíjí dle konkrétnosti stavby, dostupnosti, její výšce, členitosti, složitosti stavby a na ročním období. Připravili jsme však pro vás alespoň orientační přehled cen, abyste si mohli udělat představu.

Orientační ceník

O firmě Perimont lešení

Činnost lešenářské firmy byla zahájena v roce 2003 fyzickou osobou Monikou Pačesovou, která zajišťovala kompletní lešenářský servis. O několik let později se status firmy změnil na právnickou osobu Perimont lešení s.r.o.

Pro kvalitní servis v lešenářském odvětví jsme museli nejdříve poptat několik vynikajících firem zabývajících se lešenářskou technikou v ČR. Po výběru několika konkurenceschopných firem jsme nakonec smlouvu uzavřeli s PERI spol. s.r.o., která sídlí v Praze v Jesenici. Smlouva nám zaručuje spolupráci a pronájem lešení typu PERI UP T70 / T100, PERI UP Rosett, PERI UP Rosett Flex a schodišťové věže PERI UP.

Veškeré lešenářské práce provádíme dle platných norem a vyhlášek ČSN 73 81 01-20 Lešení vyhl. ČÚBP č. 324 (1990 Sb.). Leš. průkaz ČSN 738110. Plníme všechny povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, abychom chránili jak sebe, tak i jiné osoby, které můžeme svojí provozovanou činností ohrozit. Naším cílem je dodržovat zákon, předcházet pracovním rizikům, a tím ochránit naše zaměstnance a našeho klienta v oblasti BOZP a PO. Naše firma je pojištěna na odpovědnost za škodu do výše až 4 mil. Kč.

Stavba lešení