Trubkové lešení LEKO

Standardní trubkové lešení LEKO je tvořeno ocelovými trubkami o průměru 48,3 mm a délce 2 m, 4 m a 6 m. Součástí kontrukce jsou hákové upínací spojky, nastavovací spojky a nánožky. Veškeré součástí splňují technické normy ČSN 73 8101 a ČSN 73 8107. Klasické trubkové lešení je vhodné na výstavbu i rekonstrukci domů a dalších staveb občanské vybavenosti. Největší využití je u průmyslových a historických staveb, např. kostelů, kde je téměř nemožné použít lešení rámové.